Energie meting

Meten is weten dus het is belangrijk om een heel goed beeld te hebben wanneer en hoeveel Elektriciteit, Gas en Water je verbruikt.     Hierop kunnen dan maatregelen genomen worden om dit energieverbruik op een zo efficiënt mogelijke wijze te voorzien.


"Telesys orchestrator" kan gegevens van PV installaties van merken zoals SMA rechtstreeks inlezen maar ook de digitale energie-meters.    We kunnen het energieverbruik per ruimte of zelfs per toestel gaan meten.    Niet enkel energieverbruik, energieopwekking maar ook energieopslag (batterijen, waterstof, enz...) gaan belangrijker worden.    Op dit ogenblik zitten we aan de start van een enorme energietransitie waarbij het intelligent aansturen belangrijker en belangrijker gaan worden voor een optimale energiemix. 


Vanaf begin 2023 verdwijnt het dag- en nachttarief en gaat dit vervangen worden door het capaciteitstarief.    Het capaciteitstarief betekend dat je jouw verbruik zoveel mogelijk moet verdelen.    Heb je veel pieken en dalen dan ga je een stuk meer betalen voor jouw elektriciteit.     Telesys Orchestrator gaat er echter voor zorgen dat het piekverbruik zo beperkt mogelijk gehouden worden.  

 


#

Zonnepanelen


De populairste manier om zelf energie te kunnen opwekken is met PV panelen (zonnepanelen).  Heb je zonnepanelen dan is het belangrijk om jouw zelfverbruik te optimaliseren.   Zo kan je de energiefactuur verlagen en dit zal Telesys Orchestrator automatiseren.   We doen dit door het in- en uitschakelen van toestellen maar ook het laden van Auto's en/of thuisbatterijen.     


Leer meer

Zelf elektriciteit produceren uit aardgas


Er komen steeds meer mogelijkheden om zelf stroom te produceren thuis of in een klein bedrijf.    Niet enkel via zonepanelen kan je energie opwekken maar ook uit aardgas of biogas kan je zelf elektriciteit produceren.     Dankzij de BlueGEN brandstofcellen kan je op een stille manier aardgas omzetten in elektriciteit.    Het voordeel aan dit systeem is dat je 24u/24 energie kan produceren.     

Vraag gerust bijkomende inlichtingen bij ons.


Leer meer

Batterijopslag


Batterijopslag is steeds belangrijker en belangrijker maar dankzij onze Telesys Orchestrator kan je deze optimaal benutten.    Wij sturen op een intelligente manier het opladen en ontladen. 


Leer meer